Sme kolégium pre slovenských kňazov,
ktorí študujú na univerzitách v Ríme.

 

Našimi patrónmi sú
>> Solúnski bratia, zvestovatelia viery slovanským národom.

free counters

Pápežské kolégium

 

 

 

 

Via Maria Domenica

Brun Barbantini 31

00123 Roma, Italia

 

 

Tel.: 0039-06-30.31.07.78

alebo 0039-06-30.36.39.38

Fax.: 0039-06-30.31.07.78.313

cirillo.metodio@libero.it

www.kolegiumrim.kbs.sk