Obhajoba doktorátu Ľubomíra Majtána

2019-04-09 - Šandrik Tomáš

Ľubomír Majtán obhájil doktorskú prácu na Pápežskej Gregorovej Univerzite

20190409drmajtan
20190409drmajtan
20190409drmajtan
20190409drmajtan
20190409drmajtan
20190409drmajtan
20190409drmajtan
20190409drmajtan
20190409drmajtan
20190409drmajtan