Slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Pápežskom slovenskom kolégiu

2020-02-16 - Macák Dominik

Z príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy (vo svete slávený 14. februára) si Pápežské slovenské kolégium v Ríme v nedeľu 16. februára pripomenulo titul miestneho kostola.

20200216SlavnostCM
20200216SlavnostCM
20200216SlavnostCM
20200216SlavnostCM
20200216SlavnostCM
20200216SlavnostCM
20200216SlavnostCM
20200216SlavnostCM
20200216SlavnostCM