Konferencia - 50 rokov Ústavu

2013-05-18 - Fogaš Peter

V dňoch 17. a 18. mája 2013 sa na pôde Pápežského slovenského kolégia v Ríme uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s názvom "Pápežský slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme (1963-2013)". Na jej príprave sa okrem kolégia podieľala aj Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Fotografie z konferencie si môžete stiahnuť v originálnej kvalite na tomto linku.

50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu
50VyrocieUstavu