Začiatok akademického roka 2012/2013

2012-10-15 - Peter Fogaš

V sobotu 14. októbra sme slávnostnou svätou omšou Veni Sancte v kolégiu začali nový akademický rok. Pri tejto príležitosti sme sa zúčastnili na duchovnej obnove, ktorú viedol páter Milan Bubák zo Spoločnosti Božieho Slova. Obnova mala názov: "Emócia hanby: požehnanie alebo kliatba?"

Páter Bubák sa okrem toho v homílii venoval aj téme viery, vychádzajúc z kontextu práve otvoreného Roka viery. Predstavil zaujímavé ponímanie detskej, adolescentnej a dospelej viery, ktorá prechádza od neistoty a nejasnosti, cez istotu a nejasnosť k jasnosti a neistote. Duchovnú obnovu ukončilo slávnostné Eucharistické požehnanie.

VeniSancte2012
VeniSancte2012
VeniSancte2012
VeniSancte2012
VeniSancte2012
VeniSancte2012
VeniSancte2012
VeniSancte2012
VeniSancte2012
VeniSancte2012
VeniSancte2012
VeniSancte2012
VeniSancte2012
VeniSancte2012
VeniSancte2012
VeniSancte2012
VeniSancte2012
VeniSancte2012
VeniSancte2012
VeniSancte2012
VeniSancte2012
VeniSancte2012
VeniSancte2012