Návšteva slovenských biskupov Ad Limina Apostolorum

2007-06-15 - Kramara Martin

Počas návštevy slovenských biskupov Ad limina apostolorum v Ríme sme spoločne s nimi slávili svätú omšu v kaplnke nášho kolégia.

AdLimina2007
AdLimina2007
AdLimina2007
AdLimina2007
AdLimina2007
AdLimina2007
AdLimina2007
AdLimina2007
AdLimina2007
AdLimina2007
AdLimina2007
AdLimina2007
AdLimina2007
AdLimina2007
AdLimina2007
AdLimina2007
AdLimina2007
AdLimina2007
AdLimina2007
AdLimina2007
AdLimina2007
AdLimina2007
AdLimina2007