Návšteva arcibiskupa Bobera v našom kolégiu

2011-06-29 - Kramara Martin

Nový košický arcibiskup J. Ex. Mons. Bernard Bober prišiel do Ríma prevziať od Svätého otca svoje arcibiskupské pálium. Bol na návšteve i v našom kolégiu a pri tej príležitosti slávil 29. júna 2010 spolu s pútnikmi svätú omšu v našej kaplnke.

ArcibiskupBober
ArcibiskupBober
ArcibiskupBober
ArcibiskupBober
ArcibiskupBober
ArcibiskupBober
ArcibiskupBober
ArcibiskupBober
ArcibiskupBober
ArcibiskupBober