Výmaľba kaplnky a ošetrenie vonkajšej veže

2011-07-15 - Kramara Martin

V lete roku 2011 sme vymaľovali kaplnku svätého Cyrila a Metoda a zároveň opravili exteriér veže kaplnky. Veľkú pomoc nám pri tom poskytla rodina Štefana Majáka zo Slovenska, za čo im patrí úprimná vďaka.

MalovanieKaplnky
MalovanieKaplnky
MalovanieKaplnky
MalovanieKaplnky
MalovanieKaplnky
MalovanieKaplnky
MalovanieKaplnky
MalovanieKaplnky
MalovanieKaplnky
MalovanieKaplnky
MalovanieKaplnky
MalovanieKaplnky
MalovanieKaplnky
MalovanieKaplnky
MalovanieKaplnky
MalovanieKaplnky
MalovanieKaplnky
MalovanieKaplnky
MalovanieKaplnky
MalovanieKaplnky