Slávnosť sv. Cyrila a Metoda 2012

2012-02-12 - Kramara Martin

12. februára 2012 sme mali v kolégiu stretnutie Slovákov pri príležitosti blížiacej sa slávnosti našich patrónov sv. Cyrila a Metoda. Hlavným celebrantom bol J. Em. Stanislaw kard. Rylko, predseda Pápežskej rady pre laikov, ktorý sa pred svätou omšou prihovoril zástupcom cirkevných hnutí pôsobiacich na Slovensku. Títo pricestovali na púť do Ríma pod vedením J. Ex. Mons. Petra Rusnáka, bratislavského eparchu. Po svätej omši nasledovalo tradičné agapé v priestoroch kolégia.

CyrilMetod2012
CyrilMetod2012
CyrilMetod2012
CyrilMetod2012
CyrilMetod2012
CyrilMetod2012
CyrilMetod2012
CyrilMetod2012
CyrilMetod2012
CyrilMetod2012
CyrilMetod2012
CyrilMetod2012
CyrilMetod2012
CyrilMetod2012
CyrilMetod2012
CyrilMetod2012
CyrilMetod2012
CyrilMetod2012
CyrilMetod2012
CyrilMetod2012
CyrilMetod2012
CyrilMetod2012
CyrilMetod2012
CyrilMetod2012
CyrilMetod2012
CyrilMetod2012
CyrilMetod2012
CyrilMetod2012
CyrilMetod2012
CyrilMetod2012
CyrilMetod2012
CyrilMetod2012
CyrilMetod2012
CyrilMetod2012
CyrilMetod2012