Slávnosť sv. Cyrila a Metoda 2017

2012-02-12 - Macák Dominik

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Pápežskom slovenskom kolégiu v Ríme 12 februára 2017

cyrilmetod2017
cyrilmetod2017
cyrilmetod2017
cyrilmetod2017
cyrilmetod2017
cyrilmetod2017
cyrilmetod2017
cyrilmetod2017
cyrilmetod2017
cyrilmetod2017
cyrilmetod2017
cyrilmetod2017
cyrilmetod2017
cyrilmetod2017