Spomienka Všetkých verných zosnulých

2011-11-02 - Kramara Martin

Na spomienku Všetkých verných zosnulých chodievame z kolégia na cintorín pomodliť sa za rehoľné sestry a kňazov, ktorí pôsobili v našom kolégiu v minulosti a sú v Ríme aj pochovaní.

Cintorin
Cintorin
Cintorin
Cintorin
Cintorin
Cintorin
Cintorin