Inaugurácia nového rektora

2017-01-21 - Fogaš Peter

Nový rektor Pápežského slovenského kolégia v Ríme prevzal svoj úrad.

inauguraciarektor2017
inauguraciarektor2017
inauguraciarektor2017
inauguraciarektor2017
inauguraciarektor2017
inauguraciarektor2017
inauguraciarektor2017
inauguraciarektor2017
inauguraciarektor2017
inauguraciarektor2017
inauguraciarektor2017
inauguraciarektor2017
inauguraciarektor2017
inauguraciarektor2017
inauguraciarektor2017
inauguraciarektor2017