Odstraňovanie následkov snehovej kalamity

2012-04-15 - Kramara Martin

Po skončení zimy, keď sa počasie zlepšilo a sneh sa roztopil, nasledovala brigáda na odstránenie kalamity, čo vznikla kvôli polámaným stromom a kríkom v celej záhrade.

Kalamita2012
Kalamita2012
Kalamita2012
Kalamita2012
Kalamita2012
Kalamita2012
Kalamita2012
Kalamita2012
Kalamita2012
Kalamita2012
Kalamita2012
Kalamita2012
Kalamita2012
Kalamita2012
Kalamita2012
Kalamita2012
Kalamita2012
Kalamita2012
Kalamita2012
Kalamita2012