Slávnosť sv. Cyrila a Metoda v bazilike sv. Klementa 2017

2017-02-14 - Macák Dominik

Fotografie zo slávnosi spolupatrónov Európy, ktorá sa v Ríme každoročne slávi 14. februára v Bazilike sv. Klementa za účasti slovanských národov. Tento rok v réžii Slovenského pápežského kolégia.

kliment2017
kliment2017
kliment2017
kliment2017
kliment2017
kliment2017
kliment2017
kliment2017
kliment2017
kliment2017
kliment2017
kliment2017
kliment2017
kliment2017
kliment2017
kliment2017
kliment2017
kliment2017