Krížová cesta v areáli Pápežského kolégia

2014-04-11 - Fogaš Peter

V piatok 11. apríla sa kňazi a rehoľné sestry bývajúce v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda zišli podvečer v areáli kolégia a spoločne sa pomodlili pobožnosť krížovej cesty.

krizovacesta
krizovacesta
krizovacesta
krizovacesta
krizovacesta
krizovacesta
krizovacesta
krizovacesta
krizovacesta
krizovacesta