Krížová cesta v záhrade kolégia

2012-03-15 - Kramara Martin

Na jar roku 2012, počas pôstneho obdobia, sme si v záhrade pripravili krížovú cestu a spoločne sme sa modlievali jej zastavenia pri piatkovej pobožnosti.

KrizovaCesta2012
KrizovaCesta2012
KrizovaCesta2012
KrizovaCesta2012
KrizovaCesta2012
KrizovaCesta2012