2013 - Národná púť do Ríma - 3. deň

2013-02-28 - Fogaš Peter

Posledný deň Národnej púte v Ríme sa pre pútnikov začal návštevou bazilík a kostolov, v ktorých si uctili hroby viacerých svätcov. Niektoré skupiny si prezreli historické pamiatky. Skupina veriacich, ktorá pricestovala do Večného mesta spolu s biskupmi, navštívila Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda, ktoré tento rok slávi 50. výročie vzniku. Na mieste slávili svätú omšu, ktorú celebroval predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský.

Ďalší slovenskí pútnici ukončili putovanie vo Večnom meste v Bazilike Santa Maria Magiore, kde celebroval svätú omšu v slovenčine žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. V homílii sa im prihovoril sekretár Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ.

2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore
2013NPmaggiore