Výroba kópie súsošia sv. Cyrila a Metoda

2012-05-30 - Kramara Martin

Do nášho kolégia prišiel umelecký sochár-reštaurátor pán Tomáš Kucman, aby vyrobil sadrovo-silikónovú formu pre súsošie sv. Cyrila a Metoda stojace na prednom nádvorí. Pôvodným autorom tohto bronzového súsošia je trnavčan Viliam Schifer. Epoxidová kópia súsošia bude po vyhotovení umiestnená na Herdovom námestí v Trnave. Objednávateľom prác bola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

SochariCM2012
SochariCM2012
SochariCM2012
SochariCM2012
SochariCM2012
SochariCM2012
SochariCM2012
SochariCM2012
SochariCM2012
SochariCM2012
SochariCM2012
SochariCM2012
SochariCM2012
SochariCM2012