Rozlúčka so sestrami

2012-06-20 - Kramara Martin

V polovici júna 2012 sme sa rozlúčili so sestrami Ivetou Hajtmánkovou a Emíliou Juhasovou. Sestra Iveta pracovala v práčovni kolégia a sestra Emília sa starala o našu kaplnku. Veľmi pekne im ďakujeme za dlhé roky obetavej služby pre všetkých!

RozluckaSestry2012
RozluckaSestry2012
RozluckaSestry2012
RozluckaSestry2012
RozluckaSestry2012
RozluckaSestry2012
RozluckaSestry2012
RozluckaSestry2012
RozluckaSestry2012
RozluckaSestry2012
RozluckaSestry2012
RozluckaSestry2012
RozluckaSestry2012
RozluckaSestry2012
RozluckaSestry2012
RozluckaSestry2012