2013 - Národná púť do Ríma- 2. deň

2013-02-27 - Fogaš Peter

Posledné požehnanie od Benedikta XVI. na verejnosti si na zaplnenom Svätopeterskom námestí vo Vatikáne nenechali ujsť ani účastníci Národnej púte v Ríme. Kým predpoludním prejavili na jeho poslednej generálnej audiencii spojenej s tradičným príhovorom vďaky a slová úcty za jeho končiaci pontifikát, podvečer sa v Bazilike sv. Petra zamerali na odkaz solúnskych vierozvestcov, ktorí ich sprevádza počas trojdňového putovania vo Večnom meste.

2013NPsanpietro
2013NPsanpietro
2013NPsanpietro
2013NPsanpietro
2013NPsanpietro
2013NPsanpietro
2013NPsanpietro
2013NPsanpietro
2013NPsanpietro
2013NPsanpietro
2013NPsanpietro
2013NPsanpietro
2013NPsanpietro
2013NPsanpietro
2013NPsanpietro
2013NPsanpietro
2013NPsanpietro
2013NPsanpietro
2013NPsanpietro
2013NPsanpietro
2013NPsanpietro
2013NPsanpietro
2013NPsanpietro
2013NPsanpietro
2013NPsanpietro
2013NPsanpietro
2013NPsanpietro
2013NPsanpietro
2013NPsanpietro
2013NPsanpietro
2013NPsanpietro