Záchrana palmy v nádvorí kolégia

2000-06-01 - Kramara Martin

Palmu v prednom nádvorí, ktorá sa po búrke vyvrátila, sa podarilo zachrániť a znovu postaviť spojenými silami obyvateľov kolégia - bez použitia ťažkých mechanizmov.

ZachranaPalmy
ZachranaPalmy