50 rokov kňazstva Mons. Zlatňanský

2001-12-23 - Kramara Martin

Slováci žijúci v Ríme sa 23. decembra 2001 stretli v kolégiu sv. Cyrila a Metoda, aby oslávili 50. výročie kňazstva Mons. Zlatňanského. Medzi hosťami na slávnosti bol aj vtedajší prefekt Kongregácie pre náuku viery J. Em. Jozef kardinál Ratzinger.

Zlatnansky50
Zlatnansky50
Zlatnansky50
Zlatnansky50
Zlatnansky50
Zlatnansky50
Zlatnansky50
Zlatnansky50