Slovenský pútnik v Ríme

Informácie pre Slovákov, ktorí prichádzajú na púť do Večného Mesta

V talianskom vydavateľstve Lozzi vyšlo niekoľko zaujímavých titulov, ktoré veľmi pekným spôsobom popisujú kultúrne a duchovné hodnoty Večného Mesta. Ich prekladateľmi a spoluatormi sú slovenskí kňazi Marián Gavenda a Ján Košiar. Zakúpiť si ich možno prostredníctvom webového portálu Martinus: kliknutím na obrázky sa dostanete na stránku predajcu.

Knihy umožňujú pútnikom oboznámiť sa už na ceste do Ríma s miestami, ktoré sa chystajú navštíviť. Sú dobrou pomôckou pre naplánovanie pobytu v Ríme: prehliadka mesta je napríklad v publikácii Rím a Vatikán rozdelená do niekoľkých tematických okruhov. Každý okruh je možné naplánovať ako samostatný deň.

Slovenské stopy v Ríme

Dr. Pavol Demeš, CSc., poradca Ministerstva zahraničných vecí SR, je autorom zaujímavej publikácie, ktorá vyšla pod názvom "Slovenské stopy v Ríme". Prostredníctvom fotografií mapuje v Ríme miesta spojené so životom a pôsobením osobností, ktoré zasiahli do diania našej krajiny.

Sústreďuje sa na to, čo v turistických sprievodcoch zatiaľ nebolo popísané a poukazuje aj na dnešný život Slovákov v Ríme. V publikácii nájdete miesta spájajúce sa s Markom Auréliom, sv. Cyrilom a Metodom, Alojzom Mária Chmeľom, Milanom Rastislavom Štefánikom, Alexandrom Dubčekom a ďalšími. Môžete sa s ňou oboznámiť aj prostredníctvom súboru: Slovenske_stopy.pdf